Bestuur

TROS draait dank zij een hecht bestuursteam. Dit zijn mensen die, na hun werkuren, heel veel tijd en energie steken in het voorbereiden, organiseren en opvolgen van het hele toneelgebeuren. Het bestuur is zowat het sturend en beslissingsorgaan van TROS.

Het bestuur bestaat uit : Hilde Tastenhoye (voorzitster), Vanessa Soetaert (penningmeester), Francine Verlee (verantwoordelijk voor de sponsoring), Eline Leskens (public relations en teksten), Stijn Wellens (website) en Janick Hamelryckx (secretaris). Het bestuur werkt nauw samen met Ivan Terlaeken voor alles wat het decor aangaat.